Reklamacija in vračilo izdelka

Reklamacije ob prevzemu pošiljke 
Če ste prejeli neustrezno število naročenih izdelkov, ki se razlikuje od količine na prevzemnih dokumentih ali je prišlo do poškodbe blaga med prevozom, se obrnite na dostavno službo, ki je izvršila dostavo. Kontaktni podatki so navedeni na dokumentaciji, ki jo prejmete ob prevzemu blaga od dostavljalca (oziroma je nalepljena na pošiljki). 

Če sumite, da je bila pošiljka med dostavo poškodovana, prejeto blago preglejte takoj in ob prisotnosti dostavljalca. Vse kasnejše reklamacije glede poškodb blaga ali prevzete količine prevozniki upoštevajo le izjemoma in jih tudi naše podjetje ne more rešiti ali upoštevati. Morebitne poškodbe zapišite v zapisnik, katerega je dostavljalec dolžan podpisati. Še posebej bodite pozorni na blago, ki ima nalepko LOMLJIVO. Kakršnokoli žvenketanje pri manipuliranju je verjetno znak za razbito vsebino, kar seveda obravnavamo kot poškodbo pri dostavi. Zaželjeno je tudi, da je poškodba zabeležena s fotoaparatom.

Vračilo izdelkov - odstop od pogodbe
Fizične osebe (potrošniki) imajo pri pogodbah sklenjenih na daljavo po Zakonu o varstvu potrošnikov pravico, da v roku 14 dni po prejemu izdelka na kontaktni naslov sporočijo, da odstopajo od pogodbe, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. V primeru, ko fizična oseba odstopi od pogodbe s sporočilom na kontaktni naslov, mora prejeto blago na lastne stroške vrniti na naš naslov najkasneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe.

Če želite izdelek vrniti na naš naslov brez predhodne odpovedi, morate izjavo o odstopu od pogodbe ali izpolnjen obrazec za vračilo blaga dodati k izdelku; zgolj vračilo izdelka ne šteje kot odstop od pogodbe.
Prosimo, da vračilu priložite kopijo računa in pravilno izpolnjen obrazec za vračilo blaga in tako zagotovite najhitrejšo izvedbo postopka.

V izogib dodatnim stroškom, prosimo, da upoštevate, da lahko ogled in preizkus prejetega blaga opravite le v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v klasičnih trgovinah. Vsakršno "preizkušanje", ki odstopa od navedenega, šteje za uporabo blaga, pri čemer skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov sami odgovarjate za zmanjšano vrednost blaga.

Priporočamo vam, da izdelkov, pri katerih takoj po prejemu ugotovite, da barva, velikost ali katera izmed drugih lastnosti ni taka kot ste si predstavljali, ne odpirate v celoti ali jih sploh ne odprete, če je to mogoče. Pri odpiranju embalaže pazite, da embalaže ne poškodujete, ter da embalažo vključno z vso vsebino, ki je varovala vaš izdelek in posamezne dodatke, skrbno shranite vsaj pol leta od dneva prevzema, tako da bodo vaši stroški pri morebitnem vračilu čim manjši.

Pri pošiljanju izdelka na naš naslov upoštevajte, da pošiljk z odkupnino ne prejemamo.

 

 Naročenega blaga pod navedenimi pogoji ne morete vrniti v naslednjih primerih:

 

 • če je kupec že odprl varnostni pečat ali odpakiral iz originalne embalaže
 • če je izdelek narejen po navodilih potrošnika in prilagojen njegovim potrebam (na primer iz posebej naročenih komponent sestavljen računalnik ali obleka po meri)
 • če gre za nakup hrane, pijače ali drugega blaga, ki je namenjeno vsakodnevni porabi

   

Vračilo prejetega plačila bomo izvedli v najkrajšem možnem roku, ki ne bo daljši od 14 dni, z nakazilom na vaš račun (le tega morate ob vračilu navesti). V primeru odprtih terjatev, si pridržujemo pravico do izvedbe pobota skladno z Obligacijskim zakonom.
 

Vrnjeno blago bomo pregledali. Če pri pregledu ugotovimo, da ste vrnili blago, ki je bilo uporabljeno, je poškodovano, brez dela ali celotne embalaže oziroma z drugimi pomanjkljivostmi, vam bomo obračunali stroške pregleda in cenitve ter druge s tem povezane stroške:

 •  stroške pregleda v višini 20,00 € + DDV
 • v primeru, da je originalna embalaža izdelka poškodovana ali nepopolna, najmanj 15% vrednosti izdelka, vendar ne manj kot 20,00 €,
 • v primeru vidne uporabe izdelka (vidne manjše poškodbe oziroma spremembe na izdelku) najmanj 50% vrednosti kupnine, vendar ne manj kot 30,00 € oziroma več, če gre za poškodbe, odrgnine ali druge na izdelku trajno vidne posledice uporabe; tovrstnih poškodb, ki jih niste prijavili takoj po prevzemu izdelka in pred odstranitvijo zaščitne folije, proizvajalec ne priznava kot poškodbo na izdelku!

 

Reklamacije
V primerih, ko je s prejetim izdelkom karkoli narobe v taki meri, da ga želite zamenjati, ga lahko vrnete na naš naslov. Izdelki, ki jih vračate, naj bodo nerabljeni, nepoškodovani oziroma takšni kot ste jih prejeli ter v originalni embalaži, sicer vam bomo v primeru vašega vračila izdelka obračunali ustrezno odškodnino, katera bo z zapisnikom ocenjena ob vračilu blaga.  Pri vračilu obvezno priložite kopijo računa in obrazec za vračilo blaga. Če nam boste poslali izdelek brez računa in pravilno izpolnjenega obrazca za vračilo blaga, vas bomo z e-pošto zaprosili za manjkajočo dokumentacijo. Prosimo, da upoštevate, da kot datum prejema izdelka šteje datum, ko prejmemo izdelek in celotno zahtevano dokumentacijo. V primerih, ko zahtevane dokumentacije ne boste dostavili v roku 7 dni po oddaji našega obvestila, vam bomo izdelek na vaše stroške vrnili.
Določila prejšnjega odstavka smiselno veljajo tudi za potrošnike, ki nakupa niso opravili s sklenitvijo pogodbe na daljavo in želijo odstopiti od pogodbe.
Pri pošiljanju izdelka na naš naslov upoštevajte, da pošiljk z odkupnino ne prejemamo. Upravičenost vaše reklamacije bomo preverili ter vas v roku 8 dni obvestili o rezultatu postopka in nadaljnjih korakih.
 

Garancija 
Vsi izdelki imajo garancijo uvoznika oziroma proizvajalca v trajanju12 mesecev, ter zagotovljeno reklamacijsko zamenjavo v Sloveniji. Pri uveljavljanju garancije veljajo garancijski pogoji navedeni na garancijskem listu, ki je priložen vsakemu izdelku, oziroma garancijski izjavi na računu. Pravice iz naslova garancije lahko uveljavljate tudi pri nas.
Pri uveljavljanju pravic iz naslova garancije upoštevate, da garancija praviloma ne velja za: 

 • Potrošni material

Garancija preneha veljati pri:

 •  Poškodbah nastalih zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe 
   

Stvarne napake
Če menite, da kupljeni izdelki že ob nakupu niso imeli lastnosti, ki so potrebne za njihovo normalno rabo in v drugih primerih, ki jih kot stvarne napake določa Zakon o varstvu potrošnikov, in nas o tem pravilno ter najkasneje v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, obvestite, lahko zahtevate, da:

 • brezplačno odpravimo stvarno napako na izdelku ali
 • vrnemo del plačanega zneska v sorazmerju s stvarno napako ali
 •  izdelek s stvarno napako zamenjamo z novim brezhibnim blagom ali
 •  vrnemo celotni plačani znesek, zmanjšan za poštne stroške.

Napaka je stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

 

Izdelek nam dostavite v pregled. Prosimo, da izdelku priložite obrazec za vračilo blaga, tako da bo postopek hitreje stekel.

Pri pošiljanju izdelka na naš naslov upoštevajte, da pošiljk z odkupnino ne prejemamo.

V primerih, ko prijavljena napaka ni sporna, zahtevi ugodimo v roku osmih dni po prejemu izdelka v pregled. V nasprotnem primeru vas v roku osmih dni po prevzemu izdelka pisno obvestimo, da je napaka sporna.

Pozor! V primerih, ko je prijavljena stvarna napaka na izdelku sporna, vam bomo po zaključku postopka izdelek vrnili v enakem stanju, kot je bil prevzet.